Közérdekű adatok

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a 925/2021. (V.13.) Főv. Kgy. kezdő számú határozattól a 938/2021. (V.13.) Főv. Kgy. számú határozattal bezárólag rendelkezett arról, hogy 2021. május 31. napjával jogutód nélkül megszüntette a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (továbbiakban: CSAPI) költségvetési szervet, és a költségvetési szerv által ellátott közfeladatok tekintetében 2021. június 1. napjától a Fővárosi Autópiac Kft.-t mint feladatbeli jogutódot (2021. június 1-étől új cégnév: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.) jelölte ki, a megszűnő költségvetési szerv által végzett közfeladatok további ellátására, valamint a megszűntetett költségvetési szerv közalkalmazottjainak – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény (Kjt.) 27/A. § (7) bekezdése szerint történő – tovább-foglalkoztatására.

Ennek megfelelően a Fővárosi Autópiac Kft., mint befogadó fővárosi önkormányzati gazdasági társaság, 2021. június 1-étől új néven, BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. cégnévvel, de az addigi cégjogi és adózási azonosítók (cégjegyzékszám, adószám, stb.) változatlanul hagyása mellett, új székhelyen, a megszűnt költségvetési szerv feladatait integrálva, személyi állományát tovább-foglalkoztatva, kibővült szervezeti struktúra keretei között, bővült telephely-állománnyal folytatja működését, melynek részeként fenntartóként üzemelteti Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, kereskedelmi-szolgáltató funkciót végző vásárcsarnokokat, üzletközpontokat, piacokat.

A Társaság működésében, gazdálkodásában a 2021. június 1-ét követően az átszervezés, a szervezeti integráció folyamatban van. Ennek részeként a megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága közfeladat ellátására, működésére, gazdálkodására vonatkozó, 2021. május 31-ig aktuális adatok külön link alatt, archív állományként érhetőek el, miként a Fővárosi Autópiac Kft. 2021. május 31-ig aktuális, közfeladat ellátásra, működésre, gazdálkodásra vonatkozó adatai ugyancsak önálló link alatt, archív állományként kerülnek megjelenítésre.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. jelenlegi közérdekű adatai FELTÖLTÉS ALATT!